Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden gaan uit van Bricolee, met adres te Wezelhof 32, 2400 MOL, België, met KBO nummer 0737.970.852.  

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onderhavige gebruikersvoorwaarden.

Inhoud van deze website

Bricolee streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit Bricolee uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie.

Bricolee behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Werking van de website

Daarenboven streeft Bricolee naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Bricolee kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Bricolee  kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

Bricolee behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen etc.) van deze website. Aldus kan deze geenszins worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Bricolee. Bepaalde afbeeldingen zijn evenwel in eigendom van derde partijen. Op deze afbeeldingen heeft Bricolee enkel een gebruiksrecht overeenkomstig de aan haar gegeven licentie.

 Wijzigingen

Bricolee behoudt zich het recht voor onderhavige gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Bricolee raadt u aldus aan deze periodiek te bekijken.

 Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken van het arrondissement waar Bricolee haar vestigingszetel heeft.

​Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze gebruikersvoorwaarden? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar info@bricolee.be. Bricolee streeft ernaar u binnen 72u een antwoord te bieden.

​Geniet van de website!